Đầu lô câm hôm trước hôm sau hay ra con gì?

Đầu lô câm hôm trước hôm sau hay ra con gì?