Kết quả xổ số miền Nam ngày 24-7-2024 của đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng:

Kết quả xổ số miền Nam ngày 24-7-2024 của đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng: